Chris Treffers

iMagiXs geeft gasten een podium

Rob Harrems

Een man die gewoon doet waarvan hij geniet, geen hoogpolige uitleg van het waarom en de achterliggende gedachte. Als je wilt onderzoeken wat tekenen-met-licht kan doen, dan geeft dat dus variatie in de fotografie! Zo simpel. Lees wel zijn toelichting op zichzelf en zijn fotografie in 'wie is ....'. Kijk naar de foto's in 'Allerlei en ervaar wat variatie kan opleveren'. Dan de anti-religie foto's en de foto's in de map 'Zaken die mij boeien'. En besluit met de dans-dynamiek fotografie. Rob Harrems is een aanvulling op ieders dag.