iMagiXs

fotografie en verhalende fotoboeken (images + magic =>> iMagiXs)

Chris Treffers

foto(boek) en CONTACT

Alle foto's en fotoboekn op mijn site zijn te koop.


Een foto kost (prijspeil 2022):
  € 85, *PLUS* de print en handling kosten.

De prijs van de fotoboeken staat bij de omschrijving.

Bestellen fotoboek of een foto
Neem in de email je naam en adres op
en de naam van het fotoboek of de naam van de foto!

Meer info? Mogelijkheden?

Stuur me een email of bel me op!
E: christref22@gmail.com
T: 0297 568309